A megfelelő diagrammok kiválasztása

Valószínűleg már sokféle diagram típusról. De mi a teendő, ha az információ, amit meg szeretnél jeleníteni, nem számszerű? A kvalitatív adatok eltérnek a numerikus adatoktól, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vizualizálni őket. Különböző adatok megjelenítésére, különböző diagram típusokat használunk, érdemes azonban odafigyelni arra, mikor melyik mutatja be a leghatékonabban az üzenetet, amit közvetíteni szeretnél.

Sokféle diagram közül választhatsz, attól függően, hogy mit szeretnél leírni.

A diagramok típusainak áttekintése

Ha azt szeretnéd bemutatni, hogy a különböző kategóriák hogyan viszonyulnak egymáshoz (és ezt nem numerikus módon, egy oszlopdiagrammal), akkor érdemes megfontolni egy:

 •  elmetérképet, úgy nevezett "Mindmap"
 •  mátrix, vagy
 •  Venn-diagramot

Ha arról szeretnél kommunikálni, hogy egy egész különböző részei hogyan kapcsolódnak egymáshoz, akkor:

 • kördiagramot,
 • fa-diagramot, vagy
 • piramisdiagramot

Ha azt szeretnéd szemléltetni, hogy az események vagy feladatok hogyan követik egymást egy folyamatban:

 • tölcsérdiagram,
 • útvonal-térkép,
 • Gantt-diagram,
 • folyamatábra, 
 • halszálka-diagram

Íme egy gyors összefoglaló a használható diagramtípusokról és azok felhasználási módjáról.

 

Hogyan válasszuk ki a megfelelő diagramot

Amikor azon gondolkodsz, hogy melyik diagram a megfelelő az számodra, mindig azzal kezdd, hogy először is mérlegelsz, mi a fontos a közönségnek. Ez azért fontos, mert azt szeretnéd, ha mások könnyen kapcsolódnának a megosztani kívánt információkhoz, és könnyen meg tudnák érteni a kulcsfontosságú gondolatokat.

Ha tudod, hogy mi fontos a nekik, és így azt is, hogy mit szeretnél megosztani, akkor kiválaszthatod, hogy milyen típusú vizuális anyag lehet a leghasznosabb. 

Nézzük meg közelebbről az egyes diagramtípusokat és azok felhasználási eseteit.

Mindmap

A mindmapping során egy központi gondolatból indulunk ki, amelyből különböző elágazások indulnak. Az elágazások úgynevezett csomópontokat is alakítanak, melyek valamilyen formában fontos szerepet töltenek be a központi gondolat szempontjából.

Mindmap használható például olyan információk vizualizálására, ahol egy fő téma csomópontjai altémákat írnak le, egy fő kérdés feltárásához leíró csomópontok vezetnek, vagy akár egy projekt esetében is, ahol a különböző komponensek vagy csapatok leírását vagy feladatkörét a csomópontok mutatják be. A módszer használható továbbá emberek hálózatának leírására is csomópontokba és kapcsolati hálókba rendezve, ebben az esetben viszont már hálózati térképről beszélünk. 

 

Screenshot 2022-05-04 at 16.00.35.png

Mátrix vagy kvadráns diagram

Ez a diagramtípus két tengely mentén jeleníti meg az információkat, de ez nem jelenti azt, hogy az információknak számszerűsíthetőnek kell lenniük. Megjeleníthet két leírást, egyet-egyet minden tengelyhez, hogy lényegében négy kategóriára bontsa a listát. Ez a diagram nem csak a kategorizáláshoz ideális, hanem a rangsoroláshoz is, mivel a tengelyeken magasabban megjelenő elemek nagyobb jelentőséget sugallnak. A kvadránsok például leírhatják az üzleti stratégia belső és külső tényezőit (mint a SWOT és a PEST esetében), egy projekt prioritásait a potenciális költségek és hatások alapján, feladatokat sürgősség és fontosság alapján (Eisenhower-döntési mátrix), és akár versenytérkép is létrehozható általa. 

Screenshot 2022-05-04 at 15.48.57.png

Venn-diagram

A Venn-diagramok két vagy több, egymást átfedő körnek tűnnek, és az egyes körök egyes részein a kategóriákat leíró szöveg található. Ezekkel a diagramokkal jól feltüntethetők az elemek közötti különbségek és hasonlóságok. Bár a matematikai logika számára találták ki őket, hihetetlenül rugalmasan alkalmazhatók bármilyen kapcsolat közvetítésére, hiszen használhatók termékek, szolgáltatások, vállalatok, piacok vagy más minták jellemzőinek összehasonlítására is.

Screenshot 2022-05-04 at 15.49.08.png

Kördiagram

A kördiagram nagyszerű módja annak, hogy a témákat egy egészben lévő részekként mutassa be. Ennek két fő módja van. Az első a koncentrikus körök használata, amelyek mindegyike egy másikba ér. Ez hasznos lehet valamilyen hierarchikus rend megjelenítésére, például emberek egy kerületben, egy városban, egy államban, egy nemzetben stb. A témák a kör széle körül is elrendezhetők. Ez hatékony módja lehet a részek olyan módon történő vizualizálásának, ahol a kategória, vagy a rendszer valamely aspektusa részletesebb leírást, vagy kifejtést követel.

Screenshot 2022-05-04 at 15.49.18.png

Fadiagram vagy dendrogram

Az elmetérképekhez hasonlóan a fadiagramok is csomópontokból és ágakból állnak, de a különbség az, hogy a csomópontok rangsoroltak vagy hierarchikusak. Az információk ilyen módon történő elrendezésével a közönség jobban láthatja és megértheti a kategóriákon belüli kategóriákat.

A fadiagramok, más néven dendrogramok gyakran úgy kerülnek bemutatásra, hogy a szülői csomópontok a tetején, a gyermekcsomópontok pedig alatta, vagy a szülői csomópontok balra, a gyermekcsomópontok pedig jobbra helyezkednek el. Ezek az információtól függően lehetnek egyszerűek vagy összetettek.

A fadiagramot használhatja olyan témák vizualizálására, mint például:

- Vállalati szerepek és jelentések - szervezeti diagramként ismert

- Családi és/vagy genetikai kapcsolatok - genogramként ismert

- Evolúciós kapcsolatok - filogenetikai fa néven ismert.

Screenshot 2022-05-04 at 15.49.32.png

Piramis vagy háromszög diagram

A piramis- vagy háromszögdiagram szintén egy egész részeit mutatja be rangsorolt vagy hierarchikus módon, de sokkal egyszerűbb, mint a fa diagram. Ezt a diagramot akkor érdemes használni, ha a témák természetes sorrendjét - általában a méret vagy a fontosság - szeretné hangsúlyozni.

Ezeket a diagramokat gyakran használják annak kommunikálására, hogy valamilyen építőelemek vannak. Két gyakori példa erre az élelmiszerpiramis és a Maslov-féle szükséglethierarchia.

Screenshot 2022-05-04 at 15.49.43.png

Tölcsérdiagram és útvonal-térkép

Néha egy terv vagy folyamat egyes szakaszait kell magas szinten leírni. Például felvázolhatsz egy stratégiát, amely idővel kibontakozik, vagy elmondhat egy történetet olyan eseményekről, amelyek előtte és utána zajlanak.

Az egyik lehetőség a tölcsérdiagram használata. A tölcsérdiagram egy nagyon egyszerű vizuális eszköz, amely egy adott eredmény felé haladó, különálló szakaszokat ír le. A tölcsérdiagram úgy néz ki, mint egy fordított háromszögdiagram, de gyakran használják valamilyen folyamat leírására, ezért erre a célra a legjobb használni.

A tölcsérdiagramok alkalmasak a szakaszok nagyon alapvető megértésének megkönnyítésére. Gyakran használják őket marketing és/vagy értékesítési kontextusban annak bemutatására, hogy egy nagy piac hogyan válik a leadek kisebb csoportjává és végül a vevők halmazává.

Ha több részletet szeretnél feltüntetni, akkor az útvonaltérkép nagyszerű lehetőség. Az útiterv szintén szakaszokat mutat be, általában szintén konkrét eredmények felé, és különböző részletességgel írhatja le a szakaszokat, valamint az egyes szakaszokban szerzett tapasztalatokat.

Screenshot 2022-05-04 at 15.50.02.png

Útiterv és Gantt-diagram

Bár a tölcsértérképek és az útvonaltervek szakaszokat vázolnak fel, általában eléggé koncepcionálisak. Ha egy projekt megtervezéséhez szeretnél diagramot használni, akkor valószínűleg olyat célszerű választani, amely gyakorlatiasabb, és több konkrétumot tesz lehetővé.

Az útitervek hasonlóak az útirajzokhoz abban, hogy szakaszokat vázolnak fel, de általában belső tervezésre használják őket, így olyan dolgokat tartalmaznak, mint a referenciaértékek és időkeretek.

A Gantt-diagramok még konkrétabbak, és gyakran a terv végrehajtásáért felelős csapatokra és/vagy egyénekre helyezik a hangsúlyt. Ezek nagyon részletesek lehetnek, a függőségekkel, határidőkkel és időpontokkal.

Screenshot 2022-05-04 at 15.50.22.png

Folyamatdiagram, visszacsatolási hurok és döntési fa

A folyamatábra egy olyan diagram, amely egy folyamatot vagy munkafolyamatot szemléltet, gyakran olyat, amelynek több fordulópontja vagy útvonala van. Általában dobozokat vagy alakzatokat használ a folyamat különböző lépéseinek ábrázolására, majd ezeket a lépéseket vonalakkal vagy nyilakkal köti össze.

Mivel a folyamatábrák hihetetlenül rugalmasak és széles körben érthetőek, a több útvonalat tartalmazó folyamatok kommunikálásakor ezek az arany sztenderdek. Könnyen testreszabhatók, hogy bármilyen folyamathoz igazodjanak a szükséges részletességhez, például a feladatok egy adott részhalmazáért felelős személyekhez, vagy a feladatok egy csoportjának időigényéhez.

A folyamatábrák igen bonyolulttá válhatnak, ezért íme néhány tipp, hogy még mindig világosak és hasznosak maradjanak:

- A könnyebb olvashatóság érdekében korlátozd a pontok, folyamatok és szövegek számát.

- Használj nyilakat a diagram olvasóinak irányítására

- Használj színeket és/vagy ikonokat az egyes útvonalak megkülönböztetésére és/vagy a fontos döntési pontok kiemelésére.

- Ha párhuzamos szakaszok vagy döntések vannak, helyezd el őket úgy, hogy egy szintben legyenek egymással. 

Screenshot 2022-05-04 at 15.50.31.png

Fishbone diagram

Amint láthatod, sokféleképpen lehet diagramot használni az időbeli változásokról való kommunikációra. Ha az okok és hatások azonosítására szeretnél összpontosítani, a halszálka-diagram a legjobb választás.

A halcsontdiagram (más néven Ishikawa-diagram) úgy néz ki, ahogy kitalálta, mint egy halcsontváz. A középen lévő fővonalból kiinduló vonalak olyan különböző tényezőket írnak le, amelyek egy adott eredményhez vezetnek. Ezeket általában a gyökér okok elemzéséhez használják.

Screenshot 2022-05-04 at 15.50.49.png

 Hierarchia vagy szervezeti diagram

A szervezeti ábra egy olyan diagram, amely egy vállalat hierarchikus felépítését ábrázolja. Megmutatja, hogyan szerveződnek a csapatok és részlegek, a szervezeten belüli jelentési kapcsolatok, valamint az egyes személyek szerepe és felelősségi köre.

Négy fő szervezeti ábra típus létezik: függőleges, horizontális, mátrix és kreatív. A Venngage rendelkezik szervezeti diagram sablonokkal hagyományos és nem hagyományos struktúrákhoz is.

Screenshot 2022-05-04 at 15.51.06.png

SWOT-elemzési diagram

A SWOT-elemzési diagramokat a szervezet belső erősségeinek és gyengeségeinek, valamint a szervezet teljesítményét érintő külső lehetőségeknek és veszélyeknek az értékelésére használja. A SWOT-elemzés elvégzése után jobb képet kapsz arról, hogyan viszonyulsz a versenytársakhoz, és hogyan különböztetheted meg magad. 

A SWOT-diagramok általában nagyon egyszerű szerkezetet követnek, mint például ezek a SWOT-diagram sablonok:

Screenshot 2022-05-04 at 15.51.16.png

 

GYORS DIAGRAMTERVEZÉSI TIPPEK 

Íme, néhány gyors tipp, amely segít a hatékony és meggyőző diagramok kialakításában.

 1. Az információ logikus rendszerezése

Tartsd szem előtt, hogy az emberek balról jobbra és fentről lefelé olvasnak, ezért a szervezésednek vagy így kell áramolnia, vagy körkörösen kell elrendezned. Figyelj arra, hogyan rendezed el az ötleteket, hiszen a diagramoknak elsősorban ez ad értelmet!

 1. Következetesség

Ez vonatkozik a használt formákra, vonalakra, ikonokra és színekre. A következetesség megkönnyíti a vizuális elemek olvasását, és sokkal jobban is néznek ki!

 1. Színekkel az érthetőségért

Különböző színeket használhat például különböző témák, szakaszok vagy csapatok kontrasztjaként. A színek jó használata segíthet az olvasónak, hogy egy pillantással megértse a nagy gondolatot, mielőtt belemerülne a teljes szöveg elolvasásába.

 1. Címkék

Használjon nagyobb szöveget a kategóriák, alkatrészek, áramlások stb. jelölésére. Általában jobb, ha a címkéket a képi anyagon belül helyezi el, mintha egy szomszédos legendát használna. Ügyeljen arra, hogy a közönség számára érthető szavakat vagy rövid mondatokat használjon, és kerülje a nehézkes szakzsargont.

 1. Áttekinthetőség

Fontold meg a nyilvánvaló vagy felesleges elemek eltávolítását, és győződjön meg róla, hogy nincsenek egymást átfedő vizuális elemek (szöveg, alakzatok, vonalak stb.). Próbáld meg korlátozni a szöveg mennyiségét.

Ha ezt kihívásnak találod, lehet, hogy nagyobbra kell méretezned a diagramot vagy grafikát, át kell formáznod, hogy vízszintes helyett függőlegesen olvassa, vagy akár különálló vizuális elemekre is szét kell osztanod.

 1. Kérj másoktól visszajelzést

Amikor a diagramod készen áll a megosztásra, ne felejtsd el megkérdezni mások véleményét, hogy idővel javíthass a vizuális kommunikációs készségeiden. 

Összefoglalva: Válassza ki a megfelelő diagramtípusokat, hogy a legjobban kommunikálja az adatokat a közönség számára.

Forrás: Lydia Hooper

Legutóbbi blogbejegyzések

A legegyszerűbb és legokosabb marketing eszköz kis- és középvállalkozásoknak
Kisvállalkozás vezetőjeként érezheted úgy, hogy a közösségi média csak egy újabb időigényes feladat, amely nélkül is tökéletesen tud zajlani a működés. Az igazság azonban az, hogy a közösségi média hatékony eszköz lehet vállalkozásod növekedéséhez és új ügyfelek eléréséhez.
Elindult a Sciencer Innovációs Podcast Sorozat!
Érdekes beszélgetések különböző szakmák elismert szakértőivel, akik mind zászlójukra tűzték az innovációt. A Sciencer Innovációs Podcast sorozat már YouTube-on és Spotify-on is elérhető!
A Hybrid Modell - Hogyan biztosítsd a hatékonyságot?
Mit is jelent pontosan a hybrid munkamodell? Hogyan biztosítsuk azt, hogy a munka el legyen végezve - helyszíntől függetlenül? Munkavállalói autonómia és a hybrid modell a gyakorlatban.
Mi a legjobb taktika válság idején? Túlélés vs előretörés
Egy korábbi bejegyzésben boncolgattuk már a recesszió témakörét, de ahogy haladunk előre az új évben, nő a bizonytalanság, és amíg a szükséges költségcsökkentési döntéseket meghozzuk, pillanatnyi enyhülést leszámítva a cég jövője még nem biztosított.